Uppstickaren Färgbygge är en svensk färgproducent med både vacker färgkarta och fokus på större andel förnyelsebara råvaror och transparens.

Sedan vi lanserade Make it last för sex år sedan har vårt intresse för hur man kan göra vardagen mer hållbar utvecklats, börjat spreta; göra intrång i fler delar av våra liv än våra garderober. Det är väl egentligen inte så konstigt. Börjar man fundera på vad man har på sig, kanske vad man stoppar i sig, hur man rör sig… ja, ganska snart tänker man aktivt kring det mesta runt om kring en.
Och kanske speciellt det som finns i våra hem. Under de här sex åren har vi (grundarna av Make it last, Lisa och Emma) blivit föräldrar. Vi har också byggt hus från grunden, flyttat från lägenhet till hus – och tillbaks igen – och inrett våra nya hem med större omsorg än i tidigare skeden av livet.
När Emma, vars hem är nästan fritt från plast och skadliga kemikalier och vars garderob består av tidlösa plagg i noga utvalda naturmaterial, skulle måla om i familjens nya lägenhet gjorde hon, som alltid, sin noggranna research.
Och hon hittade svenska uppstickaren Färgbygge.

Slamfärg från Färgbygge Naturum

Färgtillverkning har sin egen historia, och för Färgbygge sträcker den sig över 40 år. I slutet av 70-talet sökte en grupp målare och arkitekter efter nya material att färglägga husen med, och initiativet mynnade sedermera ut i egen färgtillverkning. Färgsättningen grundades på Goethes färglära med fokus på funktion i samspel med den mänskliga miljön (perfekt för svenskar som är besatta av funktion).
Färgbygge har alla de där fina nyanserna, både för målning inomhus och utomhus. Men utöver det brinner företaget de för att minimera färgens påverkan på både människor och miljö. Under de senaste året har ett intensivt utvecklingsarbete pågått, där man gjort utrymme för en allt större efterfrågan – med hållbarhet som ledord. En ökad andel förnybara råvaror, minskad och selektiv kemikalieanvändning och miljökrav för leverantörer och andra samarbetspartners är några av de punkter som hållbarhetsarbetet fokuserats kring.
I färgserien NATURUM utgör de organiska råvarorna eller bindemedlet i färgen av över 95% förnyelsebara råvaror.

Dels för att Färgbygge tycker att de naturliga råvarorna ger vackrare färger, men lika mycket för att man hoppas bidra till den biologiska mångfalden. Vanligt förekommande fossila råvaror har i stor utsträckning ersatts med förnybara alternativ.
Färgbygge Slamfärg är utvecklat för målning utomhus, på nytt obehandlat sågat trä eller ytor som tidigare målats med Slamfärg i liknande kulörer. Färgen blir yttorr efter så lite som 4-6 timmar och kan målas över efter ett dygn. Färgen är tillverkad med stor omsorg, av skickliga hantverkare i fabriken i Sigtuna utanför Stockholm. Och det finns ett helt gäng fina kulörer att bli uppspelt kring.

Så om du planerar att måla ditt nya hus (lyckost!) eller måla om ditt gamla (kämpa!) och vill ha ett stilrent och hållbart alternativ, besök Färgbygge och välj din favorit, och följ Färgbygge på instagram här.

Inlägget publiceras i samarbete med Färgbygge.

Så om du planerar att måla ditt nya hus (lyckost!) eller måla om ditt gamla (kämpa!) och vill ha ett stilrent och hållbart alternativ, besök Färgbygge och välj din favorit, och följ Färgbygge på instagram här.

Inlägget publiceras i samarbete med Färgbygge.


No Comments

Related reading

Life — 9 March, 2020

Emma Olbers on Sustainability In the Furniture Design Industry — Is There Any?

Giving fashion a break to investigate sustainability in the booming business of furniture design. Expert help needed.

Life — 3 February, 2020

When All You Want to Do Is Hide Under a Pihl Strehl Throw

Winter is dragging on, and all we can think of is cuddling up inside under a cozy (and mindfully made) blanket. Enter interior design brand Pihl Strehl.

Life — 9 January, 2020

A Rookie’s Guide to Plant Incenses

What are the all-natural herb and wood incenses all about? We're finding out!

Life — 27 December, 2019

The Sustainable New Year’s Resolutions We Should All Be Making

Let 2020 be your greenest year yet: Read our 10 best tips for how to make it happen!