Emma Elwin

Notes from a Swedish stylist


Yogish Collective

Posted in Life
by Emma Elwin on 26 September, 2016

Emma has a new favorite brand.

1 Comment

Maria: Hej Emma, Vi är några tjejer som funderar på att starta en blogg tillsammans som syftar till att uppmuntra och inspirera ideellt arbete för mänskliga rätter. Vi anser att din fint utarbetade estetiska blogg uppmuntrar till att leva med ett bra samvete och vore tacksamma för Dina synpunkter och råd i skapandet av denna blogg.
September 26, 2016

Related reading

Life — 17 May, 2020

Letar du efter färg med ambitiöst miljötänk att måla om ditt hem med?

Vi har förälskat oss i svenska Färgbygge.

Life — 9 March, 2020

Emma Olbers on Sustainability In the Furniture Design Industry — Is There Any?

Giving fashion a break to investigate sustainability in the booming business of furniture design. Expert help needed.

Life — 3 February, 2020

When All You Want to Do Is Hide Under a Pihl Strehl Throw

Winter is dragging on, and all we can think of is cuddling up inside under a cozy (and mindfully made) blanket. Enter interior design brand Pihl Strehl.

Life — 9 January, 2020

A Rookie’s Guide to Plant Incenses

What are the all-natural herb and wood incenses all about? We're finding out!